Partnerzy książki: Pierwsze ćwierćwiecze. 25 lat public relations w Polsce

Sponsorzy i partnerzy książki: “Pierwsze ćwierćwiecze. 25 lat public relations w Polsce”

Sponsorzy główni

Partner of Promotion

Partner of Promotion to największa pod względem zatrudnienia oraz przychodów, a także jedna z najbardziej utytułowanych i doświadczonych agencji PR w Polsce. Firma rozpoczęła działalność w 1994 roku. Od tego czasu oferuje kompleksowe usługi we wszystkich obszarach komunikacji PR, stale rozszerzając swoje unikalne doświadczenia w prowadzeniu kampanii na rzecz instytucji publicznych i firm z wielu sektorów gospodarki. Partner of Promotion realizuje projekty w Polsce, w Europie oraz na całym świecie za pośrednictwem zagranicznych oddziałów i partnerów biznesowych. Jako pierwsza firma na polskim rynku zainicjowała w 2006 roku powstanie regionalnej sieci agencji PR – CEEPR-net. Projekty prowadzone przez Partner of Promotion były wielokrotnie nagradzane w polskich i międzynarodowych konkursach PR.

 
 

London School of Public Relations

 
 

Sponsorzy wydania

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy S.A. jest polskim bankiem detalicznym, którego misją jest zapewnianie Klientom prostych, bezpiecznych usług finansowych w dobrej cenie. Dzięki strategicznemu partnerstwu z Pocztą Polską S.A. (posiada 75% minus 10 akcji Banku), Klienci mają dostęp do usług finansowych za pośrednictwem jednej z najszerszych sieci w Polsce liczącej około 4,6 tys. placówek pocztowych, w tym blisko 800 dedykowanych wyłącznie do sprzedaży produktów finansowych placówek bankowych, Mikrooddziałów oraz Pocztowych Stref Finansowych. Drugim akcjonariuszem Banku jest PKO BP S.A. (posiada 25% plus 10 akcji Banku). Bank Pocztowy specjalizuje się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych Klientom detalicznym (w tym osobom fizycznym prowadzącym własną działalność gospodarczą). Bank prowadzi również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.

 
 

msl presserwis

Patroni honorowi

Związek Firm Public Relations

Związek Firm Public Relations powstał w styczniu 2001 roku jako reprezentacja branży profesjonalnych usług PR w Polsce i aktualnie zrzesza 38 agencji. Celem działalności Związku jest ochrona praw i interesów zrzeszonych w nim członków, reprezentowanie ich wobec organów państwowych i instytucji, umacnianie pozycji zawodu specjalisty Public Relations oraz edukacja i rozpowszechnianie wiedzy na temat PR.

Głównym zadaniem ZFPR jest budowanie profesjonalnego dialogu i najlepszych relacji pomiędzy branżą PR, środowiskiem biznesowym i mediami. Obszarem szczególnego zainteresowania Związku jest reprezentacja interesów branży PR, który realizowany jest poprzez wiele przedsięwzięć mających na celu, m.in.:

– podnoszenie standardów branżowych w zakresie etyki PR (Kodeks Dobrych Praktyk)
– dbałość o najwyższy standard w zakresie relacji z klientami, rynkowej gry fair play, właściwych terminów płatności i uczciwych postępowań przetargowych
– komunikację PR jako profesjonalnej usługi doradczej (Ranking Fee Income)
– promowanie profesjonalizmu oraz najlepszych standardów PR w konkursie Złote Spinacze
– edukację umożliwiającą poznawanie trendów zagranicznych, rozwój, wymianę poglądów i zdobywanie nowych doświadczeń.

www.zfpr.pl

pspr

Patroni medialni

brief marketing-przy-kawie mediarun prnews