O wydawnictwie


O wydawnictwie

Wydawnictwo Message House (WMH) specjalizuje się w publikacjach na temat szeroko rozumianych dziedzin komunikacji marketingowej i społecznej.

Jego publikacje mają dostarczać wiele praktycznej wiedzy o efektywnym tworzeniu przekazów w różnych formach komunikowania. Oferta WMH wypełnia lukę na polskim rynku wydawniczym w zakresie pozycji systematyzujących i upowszechniających wiedzę na temat specyficznych dziedzin public relations, reklamy i innych form komunikowania masowego. Wydawnictwo współpracuje z ekspertami z wymienionych dziedzin i będzie nie tylko publikować zgłoszone dzieła i opracowania, ale także także inicjować powstanie takich pozycji.