Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.wmh.com.pl

Sprzedającym jest Alert Media Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przy Bażantarni 13, 02-793. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000098492
Zarejestrowana pod numerem NIP: 527-23-65-250, REGON: 01748424600000 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
• pod numerami telefonów: 22 546 11 00 lub 695 660 704
• korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@wmh.com.pl
• listownie pod adresem: Alert Media Communications, ul. Przy Bażantarni 13, 02-793 Warszawa

Towar w rozumieniu niniejszego Regulaminu to książka, e-book, zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, tj. wysyłane Pocztą Polską lub kurierem albo przygotowywane do odbioru osobistego lub przez upoważnioną osobę w siedzibie firmy Wydawnictwo Message House.

E-book – tzw. e-książka, czyli książka w wersji elektronicznej. Książki mogą być zapisane w formacie plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez www.wmh.com.pl. Ebooki są sprzedawane w postaci plików cyfrowych.

Klient w rozumieniu niniejszego Regulaminu to osoba fizyczna posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą ze sklepu www.wmh.com.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument w rozumieniu niniejszego Regulaminu to osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie www.wmh.com.pl niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. z 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poza. 121 z późn.zm.).

Dni Robocze w rozumieniu niniejszego Regulaminu to każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Realizacja i bezpieczeństwo transakcji

Transakcje w niniejszym serwisie WWW obsługiwane i realizowane są przez przez system Przelewy24.pl zgodnie z regulaminem http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm Zapewnia on najwyższy poziom bezpieczeństwa transakcji. Pełny zakres informacji dotyczących bezpieczeństwa transakcji znajduje się na podstronie Przelewy24.pl pod tym adresem: http://www.przelewy24.pl/cms,24,bezpiecze_stwo.htm
W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Usługodawcy w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić Usługodawcę za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, odpowiednio na adres: info@wmh.com.pl, lub pod numerem tel.: (22) 546 11 00, 695 660 704

Zamówienia i czas dostawy

Paczki przygotowywane są na bieżąco. Po potwierdzeniu realizacji transakcji towar jest pakowany i nadawany najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych.
Przesyłki wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Paczki powinny dotrzeć najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia nadania.

Reklamacje i zwroty

Jeśli dostarczyliśmy wadliwy produkt prosimy o odesłanie na nasz adres w ciągu 10 dni roboczych o dnia otrzymania. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia.
Po rozpatrzeniu reklamacji prześlemy w ciągu 7 dni roboczych nowy produkt lub zwrot pełnej kwoty (w przypadku braków magazynowych).
Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność zawartości lub uszkodzenie przesyłki należy bezzwłocznie:
• zgłosić zaistniały fakt w przy odbiorze towaru
• sporządzić protokół (ewentualnie zrobić również zdjęcie)
• telefonicznie lub mailem powiadomić sprzedającego

Jeśli zakupiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań możesz go odesłać czyli odstąpić od umowy. Warunkiem zwrotu jest odesłanie produktu w stanie niepogorszonym i nieuszkodzonym (brak śladów użytkowania) w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Produkt można odesłać razem z fakturą lub dosłać ją pocztą elektroniczną. Gwarantujemy zwrot pełnej kwoty zakupu, tj. wartości produktu i kosztów przesyłki.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.wmh.com.pl

Sprzedającym jest Alert Media Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przy Bażantarni 13, 02-793. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000098492
Zarejestrowana pod numerem NIP: 527-23-65-250, REGON: 01748424600000 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
• pod numerami telefonów: 22 546 11 00 lub 695 660 704
• korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@wmh.com.pl
• listownie pod adresem: Alert Media Communications, ul. Przy Bażantarni 13, 02-793 Warszawa

Towar w rozumieniu niniejszego Regulaminu to książka, e-book, zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, tj. wysyłane Pocztą Polską lub kurierem albo przygotowywane do odbioru osobistego lub przez upoważnioną osobę w siedzibie firmy Wydawnictwo Message House.

E-book – tzw. e-książka, czyli książka w wersji elektronicznej. Książki mogą być zapisane w formacie plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez www.wmh.com.pl. Ebooki są sprzedawane w postaci plików cyfrowych.

Klient w rozumieniu niniejszego Regulaminu to osoba fizyczna posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą ze sklepu www.wmh.com.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument w rozumieniu niniejszego Regulaminu to osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie www.wmh.com.pl niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. z 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poza. 121 z późn.zm.).

Dni Robocze w rozumieniu niniejszego Regulaminu to każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Realizacja i bezpieczeństwo transakcji

Transakcje w niniejszym serwisie WWW obsługiwane i realizowane są przez przez system Przelewy24.pl zgodnie z regulaminem http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm Zapewnia on najwyższy poziom bezpieczeństwa transakcji. Pełny zakres informacji dotyczących bezpieczeństwa transakcji znajduje się na podstronie Przelewy24.pl pod tym adresem: http://www.przelewy24.pl/cms,24,bezpiecze_stwo.htm
W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Usługodawcy w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić Usługodawcę za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, odpowiednio na adres: info@wmh.com.pl, lub pod numerem tel.: (22) 546 11 00, 695 660 704

Zamówienia i czas dostawy

Paczki przygotowywane są na bieżąco. Po potwierdzeniu realizacji transakcji towar jest pakowany i nadawany najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych.
Przesyłki wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Paczki powinny dotrzeć najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia nadania.

Reklamacje i zwroty

Jeśli dostarczyliśmy wadliwy produkt prosimy o odesłanie na nasz adres w ciągu 10 dni roboczych o dnia otrzymania. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia.
Po rozpatrzeniu reklamacji prześlemy w ciągu 7 dni roboczych nowy produkt lub zwrot pełnej kwoty (w przypadku braków magazynowych).
Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność zawartości lub uszkodzenie przesyłki należy bezzwłocznie:
• zgłosić zaistniały fakt w przy odbiorze towaru
• sporządzić protokół (ewentualnie zrobić również zdjęcie)
• telefonicznie lub mailem powiadomić sprzedającego

Jeśli zakupiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań możesz go odesłać czyli odstąpić od umowy. Warunkiem zwrotu jest odesłanie produktu w stanie niepogorszonym i nieuszkodzonym (brak śladów użytkowania) w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Produkt można odesłać razem z fakturą lub dosłać ją pocztą elektroniczną. Gwarantujemy zwrot pełnej kwoty zakupu, tj. wartości produktu i kosztów przesyłki.