MEDIA I TY

Książka „Media i Ty” opiera się na moim ponad dwudziestoletnim doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń medialnych, realizacji projektów media relations oraz pracy dziennikarskiej i publicystycznej w mediach różnego typu. Jest praktycznym poradnikiem dla osób chcących kontaktować się z dziennikarzami lub do takiego kontaktu zobowiązanych oraz kompendium wiedzy dla osób takimi kontaktami się zajmującymi lub choćby zainteresowanymi.

PIERWSZE ĆWIERĆWIECZE

Publikację stworzyło 27 autorów, którzy historię polskiego PR współtworzyli. Ich relacje uzupełnia obszerne kalendarium przedstawiające najważniejsze wydarzenia branży PR w latach 1990 – 2015. Pomysłodawcą książki jest Adam Łaszyn, który ideę zrealizował wspólnie z dr Dariuszem Tworzydło.

O wydawnictwie

Specjalizujemy się w publikacjach na temat szeroko rozumianych dziedzin komunikacji marketingowej i społecznej.

Jego publikacje mają dostarczać wiele praktycznej wiedzy o efektywnym tworzeniu przekazów w różnych formach komunikowania. Oferta WMH wypełnia lukę na polskim rynku wydawniczym w zakresie pozycji systematyzujących i upowszechniających wiedzę na temat specyficznych dziedzin public relations, reklamy i innych form komunikowania masowego. Wydawnictwo współpracuje z ekspertami z wymienionych dziedzin i będzie nie tylko publikować zgłoszone dzieła i opracowania, ale także także inicjować powstanie takich pozycji.

No products in the cart.