4_books
book-info-img-1
book-info-img-2
< >

e-Kryzys

Jak Zarządzać Sytuacją Kryzysową w Internecie

Ta książka jest dla najbystrzejszych użytkowników internetu. Takich, którzy wiedzą, jak ogromne znacznie ma dziś ta sieć, ile korzyści z niej płynie, ale i ile zagrożeń. Właśnie umiejętność radzenia sobie z tymi zagrożeniami to najbardziej wymagająca sztuka w korzystaniu z internetu.

49,90 PLN
book-info-img-1
book-info-img-2
< >

Media i Ty

Dowiedz się jak skutecznie budować pozytywne relacje z mediami!

Książka „Media i Ty” opiera się na moim ponad dwudziestoletnim doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń medialnych, realizacji projektów media relations oraz pracy dziennikarskiej i publicystycznej w mediach różnego typu. Jest praktycznym poradnikiem dla osób chcących kontaktować się z dziennikarzami lub do takiego kontaktu zobowiązanych oraz kompendium wiedzy dla osób takimi kontaktami się zajmującymi lub choćby zainteresowanymi.

Mówi o tym, jak przygotować się do kontaktu z mediami, jak rozumieć swą rolę i cele takiego spotkania, jak rozmowy z dziennikarzami różnych mediów prowadzić. Pomaga takie spotkania optymalizować, czyli podpowiada, czym media zaciekawić i jak uniknąć pułapek dziennikarskich oraz błędów własnych. Zawiera liczne porady praktyczne, przykłady i zwięzłe opisy przypadków, często w formie anegdot. Czytelnik znajdzie tu także słownik 100 terminów przydatnych w relacjach z mediami. Publikacja ta może ponadto pełnić funkcję podręcznika akademickiego na kierunkach związanych z komunikacją społeczną i medialną oraz na wydziałach dziennikarstwa.

od 49,90 zł - kup teraz
book-info-img-1
book-info-img-2
< >

Pierwsze ćwierćwiecze.

25 lat public relations w Polsce

Publikację stworzyło 27 autorów, którzy historię polskiego PR współtworzyli. Ich relacje uzupełnia obszerne kalendarium przedstawiające najważniejsze wydarzenia branży PR w latach 1990 – 2015. Pomysłodawcą książki jest Adam Łaszyn, który ideę zrealizował wspólnie z dr Dariuszem Tworzydło.

Książka relacjonuje dzieje osób, firm i sektorów, które budowały polską branżę PR. Opisuje procesy formowania podstaw tej dziedziny w naszym kraju, powstawania organizacji branżowych, tworzenia etyki, szkolnictwa PR, rozwoju poszczególnych gałęzi polskiego PR. Oddzielne rozdziały poświęcone są powstałym w tym czasie publikacjom nt. public relations, ścieżkom zawodowym, jakimi do tego zawodu trafiali polscy PR-owcy, a nawet rozwojowi PR Kościoła katolickiego w naszym kraju. Czytelnik znajdzie też w książce rozdziały opisujące branżowe nagrody, imprezy, media, czy badania. Publikacja wskazuje i uświadamia jak ewoluowała polska branża public relations, jak wiele zmieniło się w komunikacji od lat 90. a co pozostało niezmienne. Całość zaś przede wszystkim opowiada o ludziach, którzy sprawili, że polski PR wygląda dziś tak jak wygląda.

Informacja o partnerach i sponsorach

49,90 PLN						

O wydawnictwie

Wydawnictwo Message House (WMH) specjalizuje się w publikacjach na temat szeroko rozumianych dziedzin komunikacji marketingowej i społecznej.

Jego publikacje mają dostarczać wiele praktycznej wiedzy o efektywnym tworzeniu przekazów w różnych formach komunikowania. Oferta WMH wypełnia lukę na polskim rynku wydawniczym w zakresie pozycji systematyzujących i upowszechniających wiedzę na temat specyficznych dziedzin public relations, reklamy i innych form komunikowania masowego. Wydawnictwo współpracuje z ekspertami z wymienionych dziedzin i będzie nie tylko publikować zgłoszone dzieła i opracowania, ale także także inicjować powstanie takich pozycji.