Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.wmh.com.pl

Sprzedającym jest Alert Media Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przy Bażantarni 13, 02-793. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000098492
Zarejestrowana pod numerem NIP: 527-23-65-250, REGON: 01748424600000 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
• pod numerami telefonów: 22 546 11 00 lub 695 660 704
• korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@wmh.com.pl
• listownie pod adresem: Alert Media Communications, ul. Przy Bażantarni 13, 02-793 Warszawa

Towar w rozumieniu niniejszego Regulaminu to książka lub ebook, zamówienie której realizowane jest drogą tradycyjną lub elektroniczną (link do pobrania plików), tj. wysyłane kurierem lub dostarczane do punktu odbioru osobistego (np. paczkomat) albo przygotowywane do odbioru osobistego lub przez upoważnioną osobę w siedzibie firmy Wydawnictwo Message House.

Klient w rozumieniu niniejszego Regulaminu to osoba fizyczna posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą ze sklepu www.wmh.com.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument w rozumieniu niniejszego Regulaminu to osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie www.wmh.com.pl niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. z 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poza. 121 z późn.zm.).

Dni Robocze w rozumieniu niniejszego Regulaminu to każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Realizacja i bezpieczeństwo transakcji

Transakcje w niniejszym serwisie WWW obsługiwane i realizowane są przez przez system Przelewy24.pl zgodnie z regulaminem http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm Zapewnia on najwyższy poziom bezpieczeństwa transakcji. Pełny zakres informacji dotyczących bezpieczeństwa transakcji znajduje się na podstronie Przelewy24.pl pod tym adresem: http://www.przelewy24.pl/cms,24,bezpiecze_stwo.htm
W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Usługodawcy w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić Usługodawcę za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, odpowiednio na adres: info@wmh.com.pl, lub pod numerem tel.: (22) 546 11 00, 695 660 704

Zamówienia i czas dostawy

Paczki przygotowywane są na bieżąco. Po potwierdzeniu realizacji transakcji towar jest pakowany i nadawany najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych.
Przesyłki wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Paczki powinny dotrzeć najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia nadania.

Potwierdzenie zakupu w postaci faktury wystawiane jest zarówno osobom fizycznym jak i firmom w formie elektronicznej i wysyłane mailem na podany adres podczas dokonywania zakupów.

Reklamacje i zwroty

Jeśli zakupiony produkt (książka w wersji papierowej) nie spełnia Twoich oczekiwań możesz go odesłać czyli odstąpić od umowy. Warunkiem zwrotu jest odesłanie produktu w stanie niepogorszonym i nieuszkodzonym (brak śladów użytkowania) w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Produkt można odesłać razem z fakturą lub dosłać ją pocztą elektroniczną. Gwarantujemy zwrot pełnej kwoty zakupu, tj. wartości produktu i kosztów przesyłki.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

Jeśli dostarczyliśmy wadliwy produkt prosimy o odesłanie na nasz adres w ciągu 10 dni roboczych o dnia otrzymania. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia.
Po rozpatrzeniu reklamacji prześlemy w ciągu 7 dni roboczych nowy produkt lub zwrot pełnej kwoty (w przypadku braków magazynowych).
Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność zawartości lub uszkodzenie przesyłki należy bezzwłocznie:
• zgłosić zaistniały fakt w przy odbiorze towaru
• sporządzić protokół (ewentualnie zrobić również zdjęcie)
• telefonicznie lub mailem powiadomić sprzedającego

Jeśli zakupiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań możesz go odesłać czyli odstąpić od umowy. Warunkiem zwrotu jest odesłanie produktu w stanie niepogorszonym i nieuszkodzonym (brak śladów użytkowania) w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Produkt można odesłać razem z fakturą lub dosłać ją pocztą elektroniczną. Gwarantujemy zwrot pełnej kwoty zakupu, tj. wartości produktu i kosztów przesyłki.

No products in the cart.